משה אזולאי פורומים משפטיים-03

התפטרתי ממקום עבודתי, האם אני זכאי לפיצויי פטורין?

רוב הציבור חושב כך: אם התפטרתי, כביכול בחרתי בזה ולכן איני זכאי לפצויי פטורין. ואם פוטרתי, אז אהיה זכאי לפיצויי פיטורין (ובתנאי שעבדתי לפחות שנה ברצף).

ובכן לא תמיד זה כך. וליתר דיוק בשנתיים האחרונות (לא מזמן!) זה כבר לא כך.

טרם נתמקד בעניין מסוים, נרחיב ונאמר שבחוק פיצוי פיטורין קיימים מצבים בהם למרות שהתפטרת תוכל לקבל פיצויי פטורין (באופן מלא.. תבינו בהמשך למה הכוונה). לדוג’ עזבתי את מקום עבודתי לרגל נישואים ומעבר דירה למקום מושבה של בת זוגתי, לפי סע’ 8(1) לחוק אהיה זכאי לפיצויי פיטורין. החוק עוד מונה רשימה של מקרים, חשוב להכיר אותם ולבדוק גם אותם, כי לפעמים העובד ואפילו המעסיק לא מכיר את לשון החוק, וחבל לאבד את זכויותיך.

אך לא בכך נעסוק בפוסט הנוכחי, אלא במקרה הרבה יותר שכיח מחתונה או מקרה אחר ספציפי שבחוק, והוא דווקא במקרה שבו התפטרתי ללא כל סיבה מיוחדת, האם אני עדיין זכאי לפיצויי פטורין??

לפי סע’ 12 לחוק, דמי הפיצויים המגיעים לעובד המפוטר, באופן כללי ומבלי להיכנס לדקויות, נקבעים לפי משכורתו האחרונה כפול במספר שנות  הותק של העובד. לדוג’ עובד שהמשכורת הקובעת שלו ביום פיטוריו, היא 5,000 ש”ח והותק שלו חמש שנים יהיה זכאי לפיצויים בגובה 25,000 ש”ח.

המחוקק על מנת להגן על האינטרס של העובדים לקבלת פיצויים במצב בו יפוטרו ממקום עבודתם, מחייב את המעסיק להפריש מראש אחוז מסוים משכרו של העובד לפיצויים (החל מ1.1.2014 מדובר ב-6% מהשכר), וזאת על מנת להבטיח את קיומם של הכספים האלה בידי המעביד לצורך פיצוי העובד אם יבחר לפטרו. הרקע לחיוב זה נבע מכך שבהרבה מהמקרים טרם התיקון לחוק, מעסיקים היו נאלצים לפטר עובדים בין השאר בגלל מצב כלכלי ירוד של העסק שלהם, ועקב חדלונם לא היה למעסיק אפשרות לשלם את הפיצויים לעובדיו בגלל חובות העסק והיעדר מזומנים בחשבון העסק. לשם כך קבע המחוקק מנגנון של הפרשת כספים לקופת פיצויים על ידי המעסיק להבטחת תשלום הפיצויים. נמשיך עם הדוגמא שנתנו לעיל, עבור אותו עובד המעסיק יפריש בכל חודש 300 ש”ח לטובת פיצויים (6% מתוך 5,000 ש”ח), בשנה סך ההפרשות יגיע לסך של 3,600 ש”ח. כיוון שהעובד שלנו בעת פיטוריו, יהיה זכאי ל5,000 ש”ח עבור כל שנת עבודה (או חלק ממנה)  כך יוצא שבמידה והעובד יפוטר המעסיק יצטרך להשלים עוד 1,400 ש”ח בלבד לטובת פיצויי העובד עבור כל שנת ותק. יוצא אפוא כי  רוב דמי הפיצויים כבר הופרשו זה מכבר והונחו בקופת הפיצויים לטובת העניין.

טוב….. אבל כבר אמרנו אני לא פוטרתי… אנחנו עוסקים בעובד שהתפטר בלי סיבה מיוחדת??

ובכן סע’ 26 (1) לחוק פיצויים פטורין קובע כך:

26.   (א)  סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –

(1)   אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה;”

עד לפס”ד עש”א 23659-05-12 הפניקס נ’ פלונית, הסעיף התפרש כך, שהכספים שהופרשו באמת לא ניתנים להחזרה למעסיק כיוון שהם שמורים לטובת פיצויי פיטורים לעובד, במידה והמעסיק יפטרו, אך במידה והעובד התפטר הכספים שהופרשו לקופת הפיצויים של העובד, אמורים יחזרו למעסיק.

בפס”ד הנ”ל, ומי שירצה לקרוא אותו, מוזמן ללחוץ על הקישור. המפקח על הביטוח ואחריו בית המשפט המחוזי בירושלים בערעור שהוגש, קבעו פרשנות אחרת לסע’ 26 (1), והוא שהכספים שהופרשו לטובת קופת הפיצויים של העובד, לא יוחזרו למעסיק ומשכך הם שייכים לעובד. יוצא אפוא שגם אם אני התפטרתי מכל סיבה שהיא הכספים שבקופת הפיצויים שמנוהלים בקופת גמל שייכים לי.

המשמעות של פס”ד היא לא פחות מדרמטית, כי אם ניקח את תנאי העסקה של העובד שנתנו בדוגמא, יוצא שהוא יקבל כ-70% מפיצויי הפיטורין המלאים שהיה זכאי לקבל לו המעסיק היה זה שמפטר אותו. כמובן שככל שהעובד ברבות השונים עולה בשכר האחוז יירד בהתאמה, אך עדיין מדובר בסכומים משמעותיים שעד לא מזמן הוחזרו למעסיקים.

איך נדע באיזה סכומים מדובר? חפשו את הנתונים בדיווחים שאתם מקבלים כל שלושה חודשים מקופת הגמל שבה המעסיק מבטח את הפנסיה שלכם

האם ניתן לתבוע את כספי הפיצויים שהופרשו לי כעובד אם התפטרתי ממקום עבודה לפני פס”ד הנ”ל? שאלה מעניינת צריך להרחיב עלייה במאמר נפרד.

האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים? בתשובה קצרה, לא ושוב לא!, עדיף לחסוך את הסכום הזה לפנסיה ולהנות מהטבות המס. על כך נרחיב גם כן במאמר אחר בנפרד

יום טוב

משה

 

 

 

 

Comments

comments

מאת

עו"ד משה אזולאי

עו"ד משה אזולאי מנהל האתר