משה אזולאי פורומים משפטיים-18

קניתי מוצר מחברה שפשטה רגל, ולא סיפקו לי אותו, מה עושים?

בפוסט הקצר שלפניכם, אנסה להדריך את מי שנתקל, בסיטואציה הבאה, שלצערנו, שכיחה מאוד בשנים האחרונות בכלכלה בישראל.

לקוח ניגש לחנות ומזמין מוצר או שירות מסוים, משלם חלק מהתמורה מראש (לעיתים אפילו יותר) וממתין לקבל את המוצר מהמוכר, אך לצערו, לאחר תקופה הוא מגלה שהחברה נכנסה למצב של פשיטת רגל. אותו לקוח חש כי הוא עומד מול שוקת שבורה של ממש, מצד אחד הוא לא יודע איך לקבל את כספו בחזרה, ומצד שני גם אם ירצה לקבל את המוצר לא יוכל. במצב דומה נמצא גם מי שמחזיק בתלושי קניה למשל של חברה שקרסה או מי שהחברה חייבת לו כספים עבור סחורה או שירות שסיפק לא.

מה זה בכלל שהחברה נכנסה להליך של פירוק (פשיטת רגל)

מעט רקע משפטי, על קצה המזלג. כאשר חברה בע”מ לחברה יש חובות העולים על שווי נכסיה,והיא נדרשת לפרוע את חובתיה באופן מיידי, ואין מאיפה – החברה היא חדלת פירעון (כמובן שהגדרה זו הרבה יותר מורכבת במציאות לאבחון). במצב כזה, נושי החברה, ובכללם, כל מי שהתקשר עם החברה, הבנקים, הספקים, עובדי החברה, הלקוחות, רשויות המדינה (מע”מ וכו’), הרשות המקומית (ארנונה וכו’), אמור לדאוג לחוב של החברה כלפיו, אחרת עולה החשש שהחוב לא יפרע. מכיוון שבאופן ברור מצד אחד, לחברה אין מספיק כסף על מנת להחזיר את מלוא החובות, אחרת לא הייתה חדלת פירעון, ומצד שני, אין זה הגיוני שהנושים יתנפלו על מה שנותר מהחברה, לגבות את תשלום חובם, החוק מאפשר להביא את החברה לפירוק (זה המושג המקצועי המתאים, ולא פשיטת רגל הקשורה לאדם יחיד). את הבקשה לפירוק, יכול שתגיש החברה, העובדים של החברה (מצב מאוד שכיח) או כל נושה אחר בהתאם להגדרות בחוק. ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה, החברה תכנס למצב של פירוק, וימונה לה מפרק (בדר”כ יקדם לו מפרק זמני)

אז מה זה אומר שהחברה היא בפירוק?

זה אומר בראש ובראשונה, שהחברה אינה עוד בחזקת, בעלי המניות ובעלי התפקיד המקוריים שלה, אלא קיים כרגע בעל תפקיד שמונה על ידי בית המשפט, והוא אמון לנהל את החברה תחת האינטרס הראשון במעלה של הנושים והוא תשלום חובות החברה. ולכן המפרק יבצע שלוש פעולות מרכזיות, ירכז ויממש את מלוא הנכסים של החברה, יקבל ויכריע בתביעות החוב של הנושים ולבסוף יחלק את הכספים שנצטברו אצלו לנושים השונים לפי סדרי הקדימות שבחוק.

אז מה אני בתור נושה צריך לעשות?

במידה ואכן החברה נכנסת לפירוק, תהיה לנושים מיום הכרזת הפירוק, תקופה בת חצי שנה להגיש תביעת חוב. הליך הגשת תביעת החוב נועד על מנת שכל נושה יפרט בפני המפרק, את החוב שלפי דעתו החברה חבה כלפיו, המפרק מצדו יצטרך לבדוק את התביעה ולהכריע בה.

את הטופס ניתן למצוא באתר כונס הנכסים הרשמי – ולאחר מילויו יש להגיש אותו במשרדי המפרק (בדר”כ משרד עורכי דין ולא משרדי החברה) או במשרדי כונס הנכסים הרשמי.

מתי אקבל את הכסף חזרה, אם בכלל?

לצער כולנו, הליך פירוק חברה, הוא תאריך שנמשך זמן לא מבוטל, עד הכרזת הפירוק יחלפו להם לעיתים תקופה בת כמה חודשים, ואז כאמור עוד תקופה בת חצי שנה להגשת תביעות החוב. ההכרעה בתביעות החוב על ידי המפרק, תיקח גם כן מספר חודשים. על פי רוב, כספים ישולמו לנושים, בכפוף לכך שיש לחברה ממה לשלם, לפחות כשנה לאחר תחילת הפירוק, לא פחות.

זאת לדעת, וזה לב העניין בתהליך הפירוק. לא כל הנושים שווים כבעלי חוב, החוק בישראל קבע כללים ברורים, שהמגדירים סדרי קדימות בין הנושים, קרי יש נושים אשר חובה יפרע באופן מלא, ורק לאחר מכן יתחילו לשלם למדרגת הנושים הנמוכה יותר. מבלי להיכנס לעובי הקורה בעניין הזה, באופן כללי הראשונים להיפרע הם הנושים המובטחים, אלו שמחזיקים בבטוחה ממשית ששועבדה כנגד הלוואה שניתנה לחברה (בדר”כ הבנקים), שניים בתור, נושים שהחוק נתן להם קדימות (עובדי החברה, משכירי מקרקעין ורשויות המדינה), אחרונים כל שאר הנושים, ובכללם הספקים והלקוחות של החברה, שלמענם מיועד המאמר הזה. משמעות מעמדם הנחות יחסית של הלקוחות והספקים, היא אחת, הם יאלצו לחכות ולראות אחרי שישולמו החובות המובטחים ודין קדימה, האם נותר כסף בקופת החברה לשלם את חובם אף הוא. מטבע ההליך, ככל הנראה נושה רגיל יקבל רק חלק מחובו, כאשר הניסיון מלמד על לא יותר מ-20% עד 40% בממוצע מסך החוב (יש מקרים נדירים של 80%-90% אחוז פירעון).

סיכום והמלצות – לאוכלוסיות הלקוחות הפרטיים והספקים הקטנים

1. הימנעו מלשלם מראש עבור מוצר או שירות.

2. אל תתעצלו, ככל שהמוצר או השירות יקרים יותר, תערכו בירור שטחי, שבדר”כ יספיק לכם לגבי מצבה הכלכלי של החברה. זה יכול למנוע מכם להסתבך.

3. הגישו תביעת חוב בתוך הזמנים הקבועים. לאחר תקופה זו או סכום שלא ייתבע, לא ניתן יהיה לתבוע אותו לאחר מכן או באיחור

 

 

 

Comments

comments

מאת

עו"ד משה אזולאי

עו"ד משה אזולאי מנהל האתר